Nùng-mìn (農民) ya ham cho nùng-kâ-ngìn (農家人), he chṳ́ yung nùng-ngia̍p (pâu-koat kâng-thièn, mu̍k-ngia̍p tén-tén) lòi vì-chhṳ̀ sâng-fa̍t ke ngìn.