Nepal Lièn-pâng Mìn-chú Khiung-fò-koet
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल
Flag of Nepal.svg
New Emblem of Nepal.svg
khì
Khì-ho
koet-kâ kiet-ngièn:Mû-tshîn lâu tsú-koet pí thiên-thòng kien pó-kui
koet-kô: Sayaun Thunga Phool Ka
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Nepal in its region.svg
Nepal ke só-chhai.
sú-tû Kathmandu
Chui-thai sàng-sṳ Kathmandu
Mien-chit
  • koet-thú mien-chit 140800 km² sṳ-kie thi 94 miàng
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Nepal-vùn
ngìn-khiéu
  • chúng ngìn-khiéu: 27676457 ngìn , sṳ-kie thi 40 miàng
  • ngìn-khiéu me̍t-thu: 188 ngìn/km2 , sṳ-kie thi 39 miàng
mìn-chhu̍k Nepal-ngìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
chṳn-chhṳ thí-chṳ Ngi-fi-tsṳ Lièn-pâng tsṳ-thu
liâng-thô-ngìn
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .np
koet-chi thien-fa khî-ho +977

Nepal (Nepal-ngî: नेपाल, Nepāl) he Â-chû yit-ke koet-kâ.


Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Liâng-thú kiu-funPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn kón-khîPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Kiûn-sṳPhiên-siá