Murmansk-chû (Ngò-ngî: Му́рманская о́бласть) he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit, su̍k-yî Sî-pet-phu Lièn-pâng Kón-khî. Murmansk-chû ke mien-chit he 144,900 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ke ngìn-khiéu phú-chhà hién-sṳ pún-chû ke ngìn-khiéu yû 795,409-ngìn, sú-fú Murmansk. Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham ngìn-khiéu 89.0%, Vû-khiet-làn-ngìn cham 4.8%.

Murmansk-chû Khì-chì
Murmansk-chû Vûn-chông
Murmansk-chû.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá