Mirandés-ngî

Mirandés

Koet-kâ: Phù-thò-ngà
Thi-khî: Miranda do Douro
Sṳ́-yung ngìn-su: 15,000
Fûn-lui: Yin-Êu Ngî-ne
Yi-thai-li Ngî-chhu̍k
Roman Ngî-chhu̍k
Yi-thai-li Sî Roman Ngî-chhu̍k
Mirandés-ngî
Ngî-ngièn thoi-ho
ISO 639-1 -
ISO 639-2 mwl
ISO 639-3 mwl


Mirandés-ngî he yit-tsúng ngî-ngièn.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Kî-pún Tshṳ̀-kiPhiên-siá

Tsu-sṳtPhiên-siá

Tshâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Mirandés-ngî Wikipedia