Micronesia Lièn-pâng

Micronesia Lièn-pâng
Federated States of Micronesia
Flag of Federated States of Micronesia.svg
Seal of the Federated States of Micronesia.svg
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Micronesia on the globe (small islands magnified) (Polynesia centered).svg
Micronesia Lièn-pâng ke só-chhai.
sú-tû Palikir

Micronesia Lièn-pâng he Thai-yòng-chû ke yit-ke koet-kâ.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Liâng-thú kiu-fun編輯

Kîn-chi編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn kón-khî編輯

Ngìn-khiéu編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Thí-yuk編輯

Chhâm-siòng編輯

Chûng-kau編輯

Kiûn-sṳ編輯