Micronesia Lièn-pâng
Federated States of Micronesia
Flag of the Federated States of Micronesia.svg
Seal of the Federated States of Micronesia.svg
khì
Khì-ho
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Micronesia on the globe (small islands magnified) (Polynesia centered).svg
Micronesia Lièn-pâng ke só-chhai.
sú-tû Palikir

Micronesia Lièn-pâng he Thai-yòng-chû ke yit-ke koet-kâ.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Liâng-thú kiu-funPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn kón-khîPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Kiûn-sṳPhiên-siá