Bangladesh

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Men-kâ-là)
Bangladesh Ngìn-mìn Khiung-fò-koet
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
Flag of Bangladesh.svg
Coat of arms of Bangladesh.svg
khì
Khì-ho
koet-kô: Kîm-set ke Bangla
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Bangladesh in its region.svg
Bangladesh ke só-chhai.
sú-tû Dhaka
Chui-thai sàng-sṳ Dhaka
Mien-chit
  • koet-thú mien-chit 144000 km² sṳ-kie thi 94 miàng
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Bangla-vùn
ngìn-khiéu
  • chúng ngìn-khiéu: 150,448,340 ngìn , sṳ-kie thi 7 miàng
  • ngìn-khiéu me̍t-thu: 1045 ngìn/km2 , sṳ-kie thi 11 miàng
mìn-chhu̍k Men-kâ-lâ-ngìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
chṳn-chhṳ thí-chṳ Yit-yen-tsṳ
liâng-thô-ngìn
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .bd
koet-chi thien-fa khî-ho +880

Bangladesh he Â-chû yit-ke koet-kâ.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Liâng-thú kiu-funPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn kón-khîPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Kiûn-sṳPhiên-siá