Maximian (Lâ-tên-ngî: Marcus Aurelius Valerius Maximianus Herculius Augustus, 250-ngièn - 310-ngièn), he Lò-mâ Ti-koet fòng-ti (286-ngièn - 305-ngièn chhai-vi).

Maximian.

Kâ-chhu̍k poi-kínPhiên-siá

Miàng-sṳ hí-ngiènPhiên-siá

Sâng-phìn kién-kiePhiên-siá

Chhâm kháu vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá