Maximian (Lâ-tên-ngî: Marcus Aurelius Valerius Maximianus Herculius Augustus, 250-ngièn - 310-ngièn), he Lò-mâ Ti-koet fòng-ti (286-ngièn - 305-ngièn chhai-vi).

Maximian.

Kâ-chhu̍k poi-kín編輯

Miàng-sṳ hí-ngièn編輯

Sâng-phìn kién-kie編輯

Chhâm kháu vùn-hien編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhâm-siòng編輯