Matsu Takako (Ngi̍t-ngî: 松たか子, 1977-ngièn 6-ngie̍t 10-ngit –  , Hak-kâ-fa: Chhiùng Lùng-chṳ́) he Ngi̍t-pún kô-sú, ngi-ngìn. Chhut-se chhai Tûng-kîn, pún-miàng he Fujima Takako. 2007-ngièn 12-ngie̍t 28-ngit lâu tî-miàng yîm-ngo̍k-ngìn Sahashi Yoshiyuki kiet-fûn.

Matsu Takako
Ńg-ngi-ngìn
Pún-miàng Fujima Takako
Phe̍t-miàng Matsumoto Kōka
Chhut-se (1977-06-10) 1977-ngièn 6-ngie̍t 10-ngit (43-se)
Tûng-kîn
Chṳt-ngia̍p Ńg-yên-yèn, kô-sú, chok-chhṳ̀
Kau-yuk Ajia Thai-ho̍k Koet-chi Koân-he Ho̍k-hì
Mû-káu Horikoshi Kô-tén Ho̍k-káu
Tui-siong Sahashi Yoshiyuki (2007-ngièn kiet-fûn)
Yì-ńg 1 moi-è
(2015-03-30) 2015-ngièn 3-ngie̍t 30-ngit (6-se)
Fu-mû Matsumoto Kōshirō (Â-pâ)
Fujima Noriko (Â-mê)
Chhîn-yû Matsumoto Kio (Â-chí)
Ichikawa Somegorō (Â-kô)
Kawahara Kazuhisa (Chí-chhông)
Mióng-chhàm www.matsutakako.jp