Magadan-chû

Magadan-chû (Ngò-ngî: Магаданская область) he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit, su̍k-yî Yén-tûng Lièn-pâng Kón-khî. Magadan-chû ke mien-chit he 461,400 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ke ngìn-khiéu phú-chhà hién-sṳ pún-chû ke ngìn-khiéu yû 156,996-ngìn, sú-fú Magadan. Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham ngìn-khiéu 84.1%, Vû-khiet-làn-ngìn cham 6.5%.

Magadan-chû Khì-chì
Magadan-chû Vûn-chông
Magadan-chû.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯