Mesopotamia

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Mî-sok-put-tha̍t-mí-â)

Mî-sok-put-tha̍t-mí-â(ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ) he Kú Hî-lia̍p tui Lióng hò liù-vet ke chhṳ̂n-fû.

参考文献編輯

引用編輯