Mí-nâ-hien-vòng

Mí-nâ-hien-vòng (Hî-pak-lói-vùn:מְנַחֵם‎, ?- tsú-tshièn 738-ngièn) he kú-thoi Chûng-tûng koet-kâ Pet Yî-set-lie̍t Vòng-koet ke thi-sṳ̍p-liuk ngim kiûn-tsú. Têu ke fu-tshîn he Kâ-tí (Lie̍t-vòng-ki-ha 15:17).

Tên-ngièn tsó-khì編輯

Mí-nâ-hien-vòng tshai-vi ke ngièn-khì, muk-tshièn li̍t-sṳ́ song yû lióng-tsúng kóng-fap:

  1. Vî-lièn Â-pu-lòi-thi̍t ngin-vì he tshiùng tsú-tshièn 749-ngièn to tsú-tshièn 738-ngièn.
  2. Thiele ngin-vì he tshiùng tsú-tshièn 745-ngièn to tsú-tshièn 742-ngièn.

Sṳn-kîn siông-kûan tsông-tsiet編輯

  • "Lie̍t-vòng-ki-ha" thi 15-tsông:17-22 tsiet.

Tshâm-kháu編輯