Magadan-chû

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Mâ-kâ-tan-chû)

Magadan-chû (Ngò-ngî: Магаданская область) he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit, su̍k-yî Yén-tûng Lièn-pâng Kón-khî. Magadan-chû ke mien-chit he 461,400 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ke ngìn-khiéu phú-chhà hién-sṳ pún-chû ke ngìn-khiéu yû 156,996-ngìn, sú-fú Magadan. Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham ngìn-khiéu 84.1%, Vû-khiet-làn-ngìn cham 6.5%.

Magadan-chû Khì-chì
Magadan-chû Vûn-chông
Magadan-chû.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá