Mâ-chú (媽祖) ya hêm cho Mâ-chú-phô (媽祖婆), he Tûng-â lâu Tûng-nàm-â koet-kâ ke yit-chak hói-sṳ̀n. Kì chhai Chûng-koet Fuk-kien-sén Phû-thièn-sṳ ke Mî-chû-tó chhut-sṳ.

Chai khonPhiên-siá