Llanfair­pwllgwyngyll­gogerychwyrndrobwll­llantysiliogogogoch

Llanfair­pwllgwyngyll­gogerychwyrndrobwll­llantysiliogogogoch he chhai Vî-ngì-sṳ ke Ôn-kak-ngì-sî-tó ke yit-ke chhûn chông, chho-lo̍k yî mòi nai hói-hia̍p sông, kho-khiûn mòi nai khiâu lâu pân kô. Liá-he Yîn-koet chui chhòng ke kôn-fông sṳ̀n-ngin thi-miàng, ya-he sṳ-kie sông ke chhòng thi-miàng chṳ̂-yit. Kì he Yîn-ngî chûng thi-ngi chhòng ke kôn-fông thi-miàng, yì thi-yit chhòng ke he Taumatawhakatangi­hangakoauauotamatea­turipukakapikimaunga­horonukupokaiwhen­uakitanatahu. Kí he ngie̍t-mùn ke lî-yû thi-tiám. Ngìn-têu chhàm chhai fó-chhâ-chhàm lâu chhàm phài ha̍p cheu, chhâm kôn fu-khiûn ke lî-hak chûng-sîm, fe̍t-chá nâ 「 fu cheu 」 chhai tông-thi yit-kiên sông tiam koi yin. Nang yit-ke lî-yû thi-tiám he chhai fu-khiûn kô 27 kûng-chhak ke ôn kak ngì sî hêu tsiok chhû. Chhai chhṳ́ cho-tet fú lám ôn kak ngì sî fò mòi nai hói-hia̍p. Liá chho ki-ngiam thap he yù Thok-mâ-sṳ̂ Hâ-lî-sêm sat-kie, péu chông Hên-li Phi-kit thi̍t, thi-yit-thoi ôn kak ngì sî hêu tsiok chhai va̍t thiet lû chan yi̍t ke Yîn yúng péu-hien.

Marquess of Anglesey's Column.jpg
Llanfair Church.jpg
Isle of Anglesey UK location map.svg

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Kín-tiám編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Hàng-chṳn編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯