Lipetsk-chû (Ngò-ngî: Ли́пецкая о́бласть) he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit, su̍k-yî Tûng-ông Lièn-pâng Kón-khî. Lipetsk-chû ke mien-chit he 24,100 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ke ngìn-khiéu phú-chhà hién-sṳ pún-chû ke ngìn-khiéu yû 1,173,513-ngìn, sú-fú Lipetsk. Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham ngìn-khiéu 96.3%, Vû-khiet-làn-ngìn cham 0.9%.

Lipetsk-chû Khì-chì
Lipetsk-chû Vûn-chông
Lipetsk-chû.

Li̍t-sṳ́

phiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍k

phiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k

phiên-siá

Chṳ̂-ngièn

phiên-siá