Lie̍t-vòng-ki-ha

Lie̍t-vòng-ki-ha (Hî-pak-lói-vùn: ספר מלכים‎) he Khiu-yok Sṳn-kîn ke yit phu-fun, ngièn-vùn yung Hî-pak-lói-ngî sû-siá. Liá-ke sû-tshet kû-kiethai-yok tshai kûng-ngièn tshièn sṳ̍p sṳ-ki to tshièn kiú sṳ-ki khì-kiên vàn-sṳ̀n.

Yû-kûan Tsok-tsá編輯

Siá-tsok Poi-kín編輯

Tsú-thì Thi̍t-set編輯

Tsú-yeu Nui-yùng編輯

Kî-tuk Sîn-kau kôn-tiám編輯

Tshâm-kháu Tsṳ̂-liau編輯

Tshâm-kháu Vùn-hien編輯

Ye̍t-thu̍k Sṳn-kîn編輯

Chhâm-siòng編輯