Laki-ngî

Laki-ngî (لەکی; Lekî), he Iran Laki-ngìn ke fông-ngièn, chú-yeu si̍p-chûng chhai Iran sî-pet-phu Hamadân-sén, Nahāvand, Tuisirkân, Nurâbâd, Ilâm, Gilân, Khurâsân yî-khi̍p Pahla ke Khù-ngì-tet thi-khî.

Laki-ngî thi-khî

Li̍t-sṳ́編輯

Lui-phe̍t編輯

Thi-lî fûn-phu編輯

Fông-ngièn編輯

Ngî-yîm編輯

Vùn-fap編輯

Kî-pún chhṳ̀-ki編輯

Chu-sṳt編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯