Lí Hién-liùng (李顯龍, 1952-ngièn 2-ngie̍t 10-ngit –  ), Sîn-kâ-po fà-ngìn, Lí Kông-yeu tsóng-tsṳ́, hien-ngim Sîn-kâ-po tsṳn-fú tsúng-lî, hien-ngim Ngìn-mìn Hàng-thung-tóng pi-sû-tsóng, yî-khi̍p Fen-meu-khiâu si̍p-sién-khî koet-fi ngi-yèn.

Lí Hién-liùng

Sên-phìn phiên-siá

Kâ-thìn sên-fa̍t phiên-siá

Chhâm-kháu phiên-siá