Kurume, Fukuoka

Kurume-sṳ/ Kiú-liù-mí-sṳ (Ngi̍t-ngî: 久留米市) he he Ngi̍t-pún Fukuoka-yen nàm-phu ke chú-yeu sàng-sṳ. 1889-ngièn 4-ngie̍t 1-ngit Ngit-pún sṳ̍t-sṳ̂ Sṳ-thín-chhûn chṳ sṳ̀, chhiòn Ngit-pún thi-yit phî sṳ̀n-li̍p ke sàng-sṳ chṳ̂-yit

Kurume-sṳ.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Kín-tiám編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Hàng-chṳn編輯

Sa-fi編輯

Chhâm-kháu chṳ̂-liau編輯

Kâu-thûng編輯