Kursk-chû (Ngò-ngî: Курская область) he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit, su̍k-yî Tûng-ông Lièn-pâng Kón-khî. Kursk-chû ke mien-chit he 29,800 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ke ngìn-khiéu phú-chhà hién-sṳ pún-chû ke ngìn-khiéu yû 1,127,081-ngìn, sú-fú Kursk. Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham ngìn-khiéu 96.5%, Vû-khiet-làn-ngìn cham 1.3%.

Kursk-chû Khì-chì
Kursk-chû Vûn-chông
Belgorod-chû.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Hì-hèu phiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍k phiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k phiên-siá

Chṳ̂-ngièn phiên-siá

Kîn-chi phiên-siá