Kurgan-chû (Ngò-ngî: Курга́нская о́бласть) he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit, su̍k-yî Ural Lièn-pâng Kón-khî. Kurgan-chû ke mien-chit he 71,000 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ke ngìn-khiéu phú-chhà hién-sṳ pún-chû ke ngìn-khiéu yû 910,807-ngìn, sú-fú Kurgan. Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham ngìn-khiéu 92.5%, Tat-tat-ngìn cham 1.9%.

Kurgan-chû Khì-chì
Kurgan-chû Vûn-chông
Kurgan-chû.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Hì-hèu phiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍k phiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k phiên-siá

Chṳ̂-ngièn phiên-siá

Kîn-chi phiên-siá