Kurgan-chû

Kurgan-chû (Ngò-ngî: Курга́нская о́бласть) he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit, su̍k-yî Ural Lièn-pâng Kón-khî. Kurgan-chû ke mien-chit he 71,000 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ke ngìn-khiéu phú-chhà hién-sṳ pún-chû ke ngìn-khiéu yû 910,807-ngìn, sú-fú Kurgan. Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham ngìn-khiéu 92.5%, Tat-tat-ngìn cham 1.9%.

Kurgan-chû Khì-chì
Kurgan-chû Vûn-chông
Kurgan-chû.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯