Komi Khiung-fò-koet Koet-khì
Komi Khiung-fò-koet Koet-fui
Komi Khiung-fò-koet.

Komi Khiung-fò-koet (Komi-ngî: Коми Республика ) he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit, su̍k-yî Sî-pet-phu Lièn-pâng Kón-khî. Komi Khiung-fò-koet mien-chit 415,900 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 901,189 (2010-ngièn), sú-tû Syktyvkar. Komi Khiung-fò-koet Komi-ngìn cham ngìn-khiéu 23.7%, Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham 65.1%.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá