Koet-li̍p Chuk-nàm Kô-kip Chûng-ho̍k

Koet-li̍p Sîn-chuk Kô-kip Chûng-ho̍k (國立竹南高級中學) he yit-só vi-yî Thòi-vân Mèu-li̍t-yen ke Koet-li̍p Kô-kip Chûng-ho̍k.

Li̍t-sṳ́編輯

  • 1952-ngièn 9-ngie̍t chhóng-li̍p, thin-miàng Mèu-li̍t Yen-li̍p Chuk-nàm Chhû-kip Chûng-ho̍k.
  • 1953-ngièn 12-ngie̍t 12-ngit miàng-è kói-cho Mèu-li̍t Yen-li̍p Chuk-nàm Chûng-ho̍k, sṳ̀n-vì yit-só vàn-chhiòn vhûng-ho̍k。
  • 2000-ngièn 2-ngie̍t 1-ngit miàng-è kói-cho Koet-li̍p Chuk-nàm Kô-kip Chûng-ho̍k.