(Chhùng-thin-hiong chhṳ Ko-sṳ̂n)

(死) fe̍t-chá sí-thet (死忒), he chṳ́ sâng-vu̍t sâng-miang kiet-suk ke hien-siong.

Kuoleman puutarha, Hugo Simberg (1906)

Ngìn-lui ke sí ya ham cho ko-sṳ̂n (過身).

chai khon編輯