Kirov-chû (Ngò-ngî: Ки́ровская о́бласть) he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit, su̍k-yî Volga Lièn-pâng Kón-khî. Kirov-chû ke mien-chit he 120,800 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ke ngìn-khiéu phú-chhà hién-sṳ pún-chû ke ngìn-khiéu yû 1,341,312-ngìn, sú-fú Kirov. Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham ngìn-khiéu 91.9%, Tat-tat-ngìn cham 2.8%, Mari-ngìn cham 2.3%.

Kirov-chû Khì-chì
Kirov-chû Vûn-chông
Kirov-chû.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Hì-hèu phiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍k phiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k phiên-siá

Chṳ̂-ngièn phiên-siá

Kîn-chi phiên-siá