Kirov-chû

Kirov-chû (Ngò-ngî: Ки́ровская о́бласть) he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit, su̍k-yî Volga Lièn-pâng Kón-khî. Kirov-chû ke mien-chit he 120,800 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ke ngìn-khiéu phú-chhà hién-sṳ pún-chû ke ngìn-khiéu yû 1,341,312-ngìn, sú-fú Kirov. Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham ngìn-khiéu 91.9%, Tat-tat-ngìn cham 2.8%, Mari-ngìn cham 2.3%.

Kirov-chû Khì-chì
Kirov-chû Vûn-chông
Kirov-chû.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯