Kiên-sin Tsim-sin Kau-fi

Kiên-sin Tsim-sin Kau-fi fe̍t-tsá tshṳ̂n-tso “FCBC”, he tshóng-li̍p tshai-yî Sîn-kâ-phô ke yit-kiên thu̍k-li̍p Ki-hìn kau-fi, sin-thù yû tsiông-khiun yit-van.

Li̍t-sṳ編輯

Yîm-ngo̍k編輯

Tshâm-siòng編輯

Ngoi-phu lièn-kiet編輯