Khì-yen (渠縣) he Chûng-koet Si-chhôn‎-sén Tha̍t-chû-sṳ só kón-hot ke yit-ke khî. Chúng mien-chit 2,013 phìn-fông kûng-lî, 2002-ngièn ngìn-khiéu 1,330,000-ngìn.

Khì-yen ke vi-é.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Ngî-ngièn編輯

Chûng-kau編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Chhâm-kháu Vùn-hien編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯