Kentucky

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Khén-thap-kî-chû)

Kentucky he Mî-koet ke yit-ke chû.

Kentucky
—  Chû  —
Commonwealth of Kentucky
Kentucky ke khì-é
Khì-é
Kentucky ke fî-chông
Fî-chông
Kentucky ke só-chhai.
Kentucky ke só-chhai.
Koet-kâ  Mî-koet
sú-fú Frankfort
Mien-chit
 - Só-yû 40,408 km2
Ngìn-khiéu (2018)
 - Só-yû 4,468,402 ngìn
 - Me̍t-thu 110.6/km2

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Fap-li̍t phiên-siá

Tsṳn-fú phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Koet-kâ Kûng-yèn phiên-siá

Kîn-tsi phiên-siá

Ngìn-khiéu phiên-siá

Tshung-yeu Sàng-sṳ phiên-siá

Kau-yuk phiên-siá

Tsṳt-ngia̍p Thí-yuk phiên-siá

Kâu-thûng phiên-siá

Yû-miàng ke Tsṳn-tshṳ ngìn-vu̍t phiên-siá

Tshâm-siòng phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet phiên-siá