Kenya

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Khén-nì-â)

Kenya Khiung-fò-koet (Swahili-ngî: Jamhuri ya Kenya, Yîn-ngî: Republic of Kenya) vi-yî Fî-chû tûng-phu, lâu Ethiopia, Somalia, Nàm Sudan, Tanzania, Uganda chiap-yòng. Chhièn Yîn-koet chhṳ̍t-mìn-thi, 1963-ngièn 12-ngie̍t 12-ngit chhiùng Yîn-koet thu̍k-li̍p. Lièn-ha̍p-koet ngìn-kî shù (UNHABITAT) khi̍p Lièn-ha̍p-koet fàn-kin shù (UNEP) (Lièn-ha̍p-koet fàn-kin kûi-va̍k shù) Chúng-phu sat-tsì chhai Kenya sú-tû Nairobi.

Kenya Khiung-fò-koet
Republic of Kenya
Jamhuri ya Kenya
Kenya khì
khì
Kenya vùn-chông
vùn-chông
Kenya ke só-chhai.
Sú-tû Nairobi

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Liâng-thú kiu-fun編輯

Kîn-chi編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn kón-khî編輯

Ngìn-khiéu編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Thí-yuk編輯

Chhâm-siòng編輯

Chûng-kau編輯

Kiûn-sṳ編輯