Kemerovo-chû (Ngò-ngî: Ке́меровская о́бласть) he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit, su̍k-yî Sî-pak-li-â Lièn-pâng Kón-khî. Kemerovo-chû ke mien-chit he 95,500 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ke ngìn-khiéu phú-chhà hién-sṳ pún-chû ke ngìn-khiéu yû 2,763,135-ngìn, sú-fú Kemerovo. Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham ngìn-khiéu 93.7%, Tat-tat-ngìn cham 1.5%.

Kemerovo-chû Khì-chì
Kemerovo-chû Vûn-chông
Kemerovo-chû.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá