Karnataka (Kannada-ngî: ಕರ್ನಾಟಕ, Yin-thi-ngî: कर्नाटक, Là-tên sṳ-mû chón-siá: Karnataka), vi-yî Yin-thu nàm-phu. Chok vi Yin-thu ke chṳ̂-sín kûng-ngia̍p chhùng thi, kâi pâng sú-fú Bengaluru yû “ Yin-thu Si̍t-kuk ” chṳ̂ chhṳ̂n.

Karnataka.

Karnataka yû ngìn-khiéu chhêu-ko 6000 van, he Yin-thu sṳ̍p ke-ngìn-khiéu chui-kô ke pâng chṳ̂-yit; kiùn he Bengaluru chhiu yû chhêu-ko 450 van-ngìn-khiéu, than pâng nui khì-thâ sàng-sṳ ke ngìn-khiéu tû put chiuk 100 van.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Kín-tiámPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Hàng-chṳnPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá