Karelia Khiung-fò-koet (Karelia-ngî: Karjalan Tazavalda) he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit, su̍k-yî Sî-pet-phu Lièn-pâng Kón-khî. Karelia Khiung-fò-koet mien-chit 172,400 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 643,548 (2010-ngièn), sú-tû Petrozavodsk. Karelia Khiung-fò-koet Karelia-ngìn cham ngìn-khiéu 7.4%, Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham 82.2%.

Karelia Khiung-fò-koet Koet-khì
Karelia Khiung-fò-koet Koet-fui
Karelia Khiung-fò-koet.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá