Kantō Thi-fông (Ngit-pún-ngî: 関東地方 (Kôan-tûng Thi-fông)/ かんとうちほう Kantō-chihō?) he Ngit-pún Honshū chûng-phu hiong Thai-phìn-yòng ke yit-ke thi-khî, yù Ibaraki-yen, Tochigi-yen, Gunma-yen, Saitama-yen, Chiba-yen, Tûng-kîn-tû, Kanagawa-yen só kèu-sṳ̀n. Khì yî sú-tû Tûng-kîn vì chûng-sîm, vì Ngit-pún ngìn-khiéu chui me̍t-si̍p ke thi-khî, chhêu-ko sâm-fûn-chṳ̂-yit ke Ngit-pún ngìn-khiéu kî-chhu.

Kantō Thi-fông.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Kín-tiámPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Hàng-chṳnPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-chiapPhiên-siá