Kantō Thi-fông (Ngit-pún-ngî: 関東地方 (Kôan-tûng Thi-fông)/ かんとうちほう Kantō-chihō?) he Ngit-pún Honshū chûng-phu hiong Thai-phìn-yòng ke yit-ke thi-khî, yù Ibaraki-yen, Tochigi-yen, Gunma-yen, Saitama-yen, Chiba-yen, Tûng-kîn-tû, Kanagawa-yen só kèu-sṳ̀n. Khì yî sú-tû Tûng-kîn vì chûng-sîm, vì Ngit-pún ngìn-khiéu chui me̍t-si̍p ke thi-khî, chhêu-ko sâm-fûn-chṳ̂-yit ke Ngit-pún ngìn-khiéu kî-chhu.

Kantō Thi-fông.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Kín-tiám編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Hàng-chṳn編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯

Ngoi-phu Lièn-chiap編輯