Kôn-yîm-hiông (觀音鄉) he Thòi-vân Thò-yèn-yen tûng-pet-phu ke yit-ke hiông-tshûn.

檔案:Tyu-13cg.jpg
Kôn-yîm-hiông

Li̍t-sṳ́ 編輯

Thi-lî 編輯

Hàng-tsṳn khî-va̍k 編輯

Kau-yuk 編輯

Kîn-tsi 編輯

Kâu-thûng 編輯

Vùn-fa lâu fûng-kín khî 編輯

Tsṳn-tshṳ 編輯

Tshâm-kháu vùn-hien 編輯

Ngoi-phu lièn-kiet 編輯