Garonne-hò

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Kâ-liùng-hò)

Garonne-hò (Fap-ngî: Garonne) he vi-yî Êu-chû sî-nàm-phu, chhôn ye̍t Fap-koet lâu Sî-pân-ngà ke yit-thiàu hò, he Fap-koet ńg-thai hò-liù chṳ̂-yit.

Garonne-hò.
Garonne-hò.