Justinian 2-sṳ

Justinian 2-sṳ (Lâ-tên-ngî: Flavius Iustinianus Augustus, 668-ngièn - 711-ngièn), he Tûng Lò-mâ Ti-koet fòng-ti (685-ngièn - 695-ngièn; 705-ngièn - 711-ngièn chhai-vi).

Justinian 2-sṳ.

Kâ-chhu̍k poi-kín編輯

Miàng-sṳ hí-ngièn編輯

Sâng-phìn kién-kie編輯

Chhâm kháu vùn-hien編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhâm-siòng編輯