Julian (Lâ-tên-ngî: Flavius Claudius Julianus Augustus, 331-ngièn - 363-ngièn), he Lò-mâ Ti-koet fòng-ti (361-ngièn - 363-ngièn chhai-vi).

Kâ-chhu̍k poi-kín編輯

Miàng-sṳ hí-ngièn編輯

Sâng-phìn kién-kie編輯

Chhâm kháu vùn-hien編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhâm-siòng編輯