Jovian (Lâ-tên-ngî: Flavius Jovianus Augustus, 331-ngièn - 364-ngièn), he Lò-mâ Ti-koet fòng-ti (363-ngièn - 364-ngièn chhai-vi).

Jovian.

Kâ-chhu̍k poi-kín 編輯

Miàng-sṳ hí-ngièn 編輯

Sâng-phìn kién-kie 編輯

Chhâm kháu vùn-hien 編輯

Ngoi-phu lièn-chiap 編輯

Chhâm-siòng 編輯