John Kerry

John Forbes Kerry (1943-ngièn 12-ngie̍t 11-ngit - ) he Mî-koet Mìn-chú-tóng chṳn-chhṳ ngìn-vu̍t, hien-ngim thi 68-ngim Mî-koet Koet-vu-khin. Kì yî 1985-ngièn chṳ 2013-ngièn kiên tâm-ngim thoi-péu Mà-sat-chû-set-chû ke Lièn-pâng Chhâm-ngi-yèn, pin chên-ngim Chhâm-ngi-yen Ngoi-kâu Ve-yèn-fi ke Chú-sit.

John Kerry.

Chó ngièn sâng-fa̍t lâu kau-yuk編輯

Kâ-thìn poi-kín編輯

Kiûn lî sâng-ngài (1966-1970)編輯

Chṳn-chhṳ sâng-ngài編輯

Chhâm-kháu chṳ̂-liau編輯

Ngoi-phu lièn-kiet編輯