James K. Polk

James K. Polk (1795-ngièn 11-ngie̍t 2-ngit – 1849-ngièn 6-ngie̍t 15-ngit) he Mî-koet ke thi 11-ngim chúng-thúng, 1845-ngièn chṳ 1849-ngièn chhai-ngim.

James K. Polk