Irkutsk-chû (Ngò-ngî: Челя́бинская о́бласть) he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit, su̍k-yî Sî-pak-li-â Lièn-pâng Kón-khî. Irkutsk-chû ke mien-chit he 767,900 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ke ngìn-khiéu phú-chhà hién-sṳ pún-chû ke ngìn-khiéu yû 2,428,750-ngìn, sú-fú Irkutsk. Ngò-lò-sṳ̂-ngìn lâu khì-thâ Sṳ̂-là-fû-ngìn cham ngìn-khiéu 93.5%, Buryat-ngìn cham 3.3%.

Irkutsk-chû Khì-chì
Irkutsk-chû Vûn-chông
Irkutsk-chû.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá