Inarichō Chhàm (Tûng-kîn-tû)

Inarichō Chhàm / Tho-hò-thin Chhàm是東京地下鐵銀座線的鐵路車站,位於日本東京都台東區東上野3丁目。車站編號為G-17