iPad he yit-chak yù Phìn-kó Kûng-sṳ̂ sat-kie siau-tshiû ke Phìn-pán Thien-nó sán-phín hì-lie̍t, ta̍p-chai Phìn-kó ke iOS chok-ngia̍p ne-thúng. Thi-yit khóan iPad he chhai 2010-ngièn 4-ngie̍t 3-ngit thûi-chhut. iPad yí-kîn tshiû-chhut chhêu-ko 1.7-yi thòi (thúng-kie chṳ 2013-ngièn 10-ngie̍t vì-chṳ́ ), cham chhiòn-khiù Phìn-pán Thien-nó sṳ-chhòng 81%.

iPad,iPad Pro


iPad,iPad Pro