Hiên-yèn (軒轅) he Hon-siang, chhai Pak-kâ-siang phài-miàng thi 431.

Hiên-yèn

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Ngìn-vu̍tPhiên-siá