Hièn-vú

Hièn-vú (玄武) he Chûng-koet chhòn-thúng vùn-fa ke si-siong chṳ̂-yit.

Hièn-vú

Pet-fông Chhit Siuk編輯

siuk miàng Hon-sṳ thoi-péu sên miàng
8 Téu φ Sgr
9 Ngiù β Cap
10 Ńg ε Aqr
11 β Aqr
12 Ngùi α Aqr
13 Sit α Peg
14 Piak γ Peg