Hon-nok-vî Vòng-chêu (Tet-ngî: Haus Hannover), he yî 1692-ngièn -1866-ngièn kiên thúng-chhṳ Tet-yi-chṳhon nok vî thi-khî lâu chhai 1714-ngièn -1901-ngièn kiên thúng-chhṳ Yîn-koet ke Vòng-chêu.

Hon-nok-vî Vòng-chêu.

Hí-ngiènPhiên-siá

Yîn-koet koet-vòngPhiên-siá

Kiûn-chú lie̍t-péuPhiên-siá

Kâ-chhu̍k sú-liângPhiên-siá