Hòng-khûng Kûng-sṳ̂

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Hòng-khûng kûng-sṳ̂)

Hòng-khûng Kûng-sṳ̂ (航空公司) he yî kok-chúng hòng-khûng fî-hàng-hi vi yun-sû kûng-khí vi sṳ̀n-hak lâu fo-vu̍t thì-kiûng mìn-yung hòng-khûng fu̍k-vu ke khî-ngia̍p, Kì-têu yit-pân sî-yeu yit-ke kôn-fông ngin-khó ke yun-hàng chṳn-sû fe̍t phî-chún. Hòng-khûng Kûng-sṳ̂ sṳ́-yung ke fî-hàng-hi khó-yî he kì-têu chhṳ-kí yúng-yû ke, kì-têu khó-yî thu̍k-li̍p thì-kiûng fu̍k-vu.

2010-07-15 B767 Delta N1611B EDDF 02.jpg
Hòng-khûng sien-lu