Hài-è (鞋仔) he yit-chúng chhôn-chhai kiok-song ke vu̍t-phín. Hài-è ke kî-pún chû-sṳ̀n he hài-mien, hài-tái, hài-kiên, hài-thiap lâu nui-chhàng.

Skor från 1700- till 1960-talet - Nordiska Museet - NMA.0056302.jpg