Gordian 3-sṳ (Lâ-tên-ngî: Marcus Antonius Gordianus Pius Augustus, 225-ngièn - 244-ngièn), he Lò-mâ Ti-koet fòng-ti (238-ngièn - 244-ngièn chhai-vi).

Gordian 3-sṳ.

Kâ-chhu̍k poi-kínPhiên-siá

Miàng-sṳ hí-ngiènPhiên-siá

Sâng-phìn kién-kiePhiên-siá

Chhâm kháu vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá