Gordian 1-sṳ

Gordian 2-sṳ (Lâ-tên-ngî: Caesar Marcus Antonius Gordianus Sempronianus Romanus Africanus Augustus, 159-ngièn - 238-ngièn), he Lò-mâ Ti-koet fòng-ti (238-ngièn - 238-ngièn chhai-vi).

Gordian 1-sṳ.

Kâ-chhu̍k poi-kín編輯

Miàng-sṳ hí-ngièn編輯

Sâng-phìn kién-kie編輯

Chhâm kháu vùn-hien編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhâm-siòng編輯