Gordian 2-sṳ (Lâ-tên-ngî: Caesar Marcus Antonius Gordianus Sempronianus Romanus Africanus Augustus, 159-ngièn - 238-ngièn), he Lò-mâ Ti-koet fòng-ti (238-ngièn - 238-ngièn chhai-vi).

Gordian 1-sṳ.

Kâ-chhu̍k poi-kín phiên-siá

Miàng-sṳ hí-ngièn phiên-siá

Sâng-phìn kién-kie phiên-siá

Chhâm kháu vùn-hien phiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiap phiên-siá

Chhâm-siòng phiên-siá